Lär dig mer om AI

Om du vill förstå artificiell intelligens lite bättre så finns givetvis mycket publicerat online. Dock ganska lite kvalitativt svenskt innehåll. Enklast är att själv söka i den vertikal du är intresserad av. Här här kommer några intressanta länkar att börja läsa:

Artificiell intelligens inget hot”
Affärsvärlden
Det som diskuterades mest var digitalisering och artificiell intelligens, ai – teknik som håller på att förändra branschen världen över. Själv längtar han …

Wallenberg-stiftelse jubilerar med miljardanslag till ai

Filosof varnar för superintelligensen – ”är ett större hot än atombomben”
Dagens Nyheter
Han är en av världens ledande tänkare kring artificiell intelligens. ”Det är hög tid att på allvar reflektera över vad en sådan superintelligens kan leda …

1,6 miljarder kronor till artificiell intelligens och kvantteknologi
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse – Wallenbergstiftelserna
Utvecklingen inom kvantteknologi och Artificiell intelligens, AI, förutspås förändra såväl forskning som näringsliv och samhället i stort. Knut och Alice …

Maskininlärning för dummies (techworld.idg.se)

AI-robotarna inte lika intelligenta som vi tror
VA Finans
Vad är egentligen AI? Termen för tankarna till science fiction som ”Terminator” eller ”Westworld”, men verkligheten är mycket mer alldaglig. ”I bästa fall …

IBM: Det bubblar om AI på Sveriges universitet och högskolor.

Pressmeddelande från KTH: Artificiell intelligens på stark frammarsch

Sökning på AI i Sverige

Veckans Affärer om AI

Intressant artikel med Fredrik Bruhn som är professor inom robotik och avionik vid Mälardalens Universitet. (Veckans Affärer)

Dom smarta pengarna investeras i AI just nu. (Veckans Affärer)

Datorprogram kan nu ta över läkares arbetsuppgifter (SVT)

Artificiell Intelligens, eller AI, bygger på att lära maskiner att känna igen mönster, så kallad maskininlärning. I korthet handlar det om att låta en dator ta del av en bit information upprepade gånger med en tillhörande förklaring, till dess att datorn själv lär sig identifiera den.

AI-teknik används ofta för att kartlägga mönster eller upptäcka avvikelser i komplexa system, vilket gör tekniken applicerbar på en rad branscher. – DI DIGITAL

Läs hela artikeln här: Här är AI-bolagen investerarna älskar.

Artificiell Intelligens formar framtiden (Nyteknik.se)

The AI podcast

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close