Vad är AI?

Vad är artificiell intelligens?

Här ges en övergripande förklaring från rapporten Artifciell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science.

Artificiell Intelligens, AI Övergripande begrepp för system som kan göra intelligenta saker, såsom att efterlikna mänskligt beteende och tänkande. AI används redan idag i mängder av tillämpningar utan att de flesta av oss märker det. AI ligger exempelvis bakom rekommendationerna som kommer upp när vi köper något online, apparna i våra mobiler som översätter text och tal mellan olika språk och Facebooks förmåga att identifiera våra vänner på foton.

AI analyserar även patienters EKG automatiskt och tolkar röntgenbilder för att hitta tumörer. En läkares förmåga att diagnosticera och behandla patienter ökar med dennes erfarenhet, det vill säga genom att hen behandlar många patienter av olika slag. Det är givetvis även viktigt att läkaren är kontinuerligt uppdaterad på de nya rönen inom sin medicinska specialitet, till exempel genom att läsa publicerade studier och vetenskapliga artiklar. Men antalet patienter som en läkare kan behandla per dag, eller ens under sin livstid, är mycket begränsat, samma sak med studier och artiklar. Men ett AIsystem kan processa enorma mängder av patientdata, studier och artiklar varje timme, därför kan det användas som ett värdefullt beslutsstöd för läkaren.

AI-system kan givetvis även kommunicera med patienter och därmed processa ännu mera relevant information och avlasta läkarna, inte minst genom att möjliggöra kontinuerlig monitorering av patienternas hälsostatus och automatiskt larma redan när medicinska värden börjar visa negativa tendenser. Några exempel på områden för AI:

 • Resonemang och kunskapsanalys, beslutsstöd
 • Automatisk planering och schemaläggning
 • Machine learning
 • Natural language processing, NLP, system som kan förstå och använda språk
 • Computer vision, system som kan tolka bilder och video
 • Robotik, autonoma maskiner

Artifciell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science heter en rapport som Stockholm Science City Foundation tog fram 2016. Rapporten är framtagen för att kartlägga hur artificiell intelligens (AI) har börjat att tillämpas inom hälsoområdet. Rapporten är dels tänkt att ge en översiktlig bild av de tekniska framsteg som har gjorts de senaste åren och medfört att AI nu börjar användas inom allt fler sammanhang. Den listar även exempel på aktörer, både i och utanför Sverige med fokus på Stockholm, som är aktiva med att utveckla och implementera produkter inom hälsoområdet baserade på olika former av AI-teknologier.

Rapportens innehåll:

 • Bakgrund.
 • Begreppsdefinitioner
 • Tillämpningar
 • Utvecklingsplattformar
 • Internationella aktörer inom AI
 • Svenska aktörer inom AI
 • Pågående projekt i Sverige
 • Forskning & utbildning
 • Slutsatser
 • Vad bör göras i Sverige?
 • Affärsmöjligheter för SME-bolag
 • Bilaga

Rapporten i sin helhet går att ladda ner här

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close